youtube youtube
facebook

Miejsce na treść wtyczki facebooka

Karta stałego klienta

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie i obowiązuje Organizatora oraz Uczestników od 01.10.2014.

II. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE - KARTY STAŁEGO KLIENTA

2.1 Warunkiem przystąpienia do programu i uzyskania "Karty stałego Klienta" jest dokonanie zakupu i zapisanie się do Newslettera lub wypełnienie w sklepie stacjonarnym specjalnego formularza.

2.2 Ewidencja zakupów na kartę prowadzona jest przez Autokompleks Sp. z o.o..

III. ZASADY OTRZYMYWANIA RABATÓW

3.1 „Karta stałego Klienta upoważnia klienta przy dokonywaniu kolejnego zakupu do:

 • 5% rabatu na zakup drugiego akumulatora

 • 10% rabatu na zakup trzeciego akumulatora

 • 15% rabatu na zakup czwartego akumulatora

 • 20% rabatu na zakup piątego i kolejnego akumulatora

3.2 "Karta stałego Klienta", uprawnia do zakupu wszystkich artykułów z oferty Autokompleks. Sp. z o.o. w sklepie internetowym jak i stacjonarnym z rabatem udzielanym od ceny detalicznej niezależnie od wartości zakupów.

3.3 "Karta stałego Klienta” uprawnia do uczestnictwa w promocjach organizowanych dla posiadaczy kart. Informacje na temat tych promocji będą przekazywane drogą pocztową, pocztą elektroniczną oraz w formie SMS.

3.4 Rabat z "Kartą stałego Klienta", nie obejmuje innych akcji promocyjnych.

3.5 Uczestnicy nie mogą sumować rabatów z kilku kart.

3.6 "Karta stałego Klienta” nie posiada określonego terminu ważności.

IV. USTALENIA KOŃCOWE

4.1. Autokompleks sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty w dowolnym terminie, bez podania do wiadomości przyczyn i bez prawa do ubiegania się przez Klienta o odszkodowanie.

4.2. Autokompleks Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim jednomiesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu programu nastąpi za pomocą strony internetowej www.aku-sfera.pl.

4.3. Autokompleks Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu programu lojalnościowego. Powiadomienie o wprowadzonych zmianach do programu nastąpi poprzez stronę internetową www.aku-sfera.pl

 

 

< >
 • logo ZAP / SCHNEIDER
 • logo VARTA
 • logo UNIBAT
 • logo STEF-POL
 • logo OPTIMA
 • logo JENOX
 • logo EXIDE
 • logo CENTRA
 • logo ANSMANN
 • logo AKCEL
Ładowanie...